Konferencje / Szkolenia

W latach 2000-2009 odbyło się dziesięć konferencji naukowo-szkoleniowych, których tematyka dotyczyła głównie gospodarowania ciepłem w budynkach wielolokalowych. Jednym z inicjatorów oraz merytorycznych organizatorów tych konferencji było Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii. Komitet Organizacyjny „krynickich” konferencji postanowił uczcić jubileusz dziesięciolecia wydaniem publikacji zawierającej prezentowane na nich referaty, uznając, że stanowi to dorobek, który wymaga utrwalenia i udostępnienia zarówno dotychczasowym jak i nowym uczestnikom konferencji. Publikację zatytułowano: „Od rozliczeń kosztów ciepła do przyjaznego domu”. Z uwagi na objętość materiału publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, papierowa, zawiera wykaz tematów, terminów i miejsc konferencji w których się odbywały , oraz zestawienie, podzielone na grupy tematyczne, wszystkich referatów i ich autorów, ze wskazaniem, na której konferencji referat został przedstawiony. W tej części znajdują się także wnioski z każdej konferencji.  Drugą część stanowi płyta CD z pełnymi tekstami wszystkich referatów, przedstawionych na konferencjach w latach 2000 – 2008. Jubileuszowe opracowanie otrzymali min. uczestnicy dziesiątej konferencji.

Z fragmentami pierwszej części tego opracowania, uzupełnionej o propozycje wznowienia od 2014 roku konferencji „krynickich”,  zapoznać się można tutaj >>>
Natomiast z programem każdej konferencji oraz z wnioskami zapoznać się można na stronie internetowej Instytutu Energetyki – Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej: www.itgs.radom.pl

Konferencja Efektywność Energetyczna w Budownictwie – szanse i wyzwania dla Polski.

W dniu 19 września br., w Warszawie, w Centrum  EXPO XXI odbędzie się konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI. Konferencję organizuje firma Zielona Strona Mocy. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii zostało zaproszone do grona Partnerów Merytorycznych Konferencji. Na konferencji przedstawione zostaną także zagadnienia związane z implementacją postanowień zawartych w art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE.

Zobacz zapowiedź prasową  tej konferencji >>>

Więcej o konferencji na stronie: warsawbuild.energiajutra.eu