Poradnik zarządcy

Poradnik „Rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody w budynkach” został przygotowany jako praktyczna pomoc zarządcom budynków wielolokalowych. Opisuje istotne problemy oraz proponuje sposoby ich rozwiązywania. Odnosi się to w szczególności do  rozliczania kosztów ogrzewania oraz opracowywania regulaminów. W poradniku zamieszczono także opinię przedstawiciela Resortu Gospodarki, która  wyjaśnia, jak należy interpretować obowiązek opomiarowania oraz rozliczania kosztów ciepła według rzeczywistego zużycia.

Poradnik można nabyć u Wydawcy: redakcja@informacjainstal.com.pl

Zobacz stronę tytułową >>> tutaj

Zobacz spis treści >>> tutaj